Centrum volného času Kysucké Nové Mesto
Komenského ulica č. 1163, 024 01 Kysucké Nové Mesto