Zmluvy 2024

Zmluva Zverejnené Typ
Zmluva o spolupráci Hviezdoslavov Kubín 03.04.2024 PDF
Dohoda na dodanie tovaru 1/2024 12.01.2024 PDF
Zmluva č. RÚŠSZA-OM-2024/0086/4-AT o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov 12.01.2024 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb 12.01.2024 PDF

 

Zmluvy 2023

Zmluva Zverejnené Typ
Poverovaci dekrét na organizovanie a riadenie okresných a krajských súťaži v školskom roku 20232024 20.10.2023 PDF
Darovacia zmluva 10.05.2023 PDF
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu OK 24. ročníka turnaja McDonaldś Cup 2022/2023 04.04.2023 PDF
Zmluva č. RÚŠSZA-OM- 2023/0003/A-AT o organizovaní súťaží žiakov ZŠ a SŠ v roku 2023 10.01.2023 PDF

 

Zmluvy 2022

Zmluva Zverejnené Typ
Zmluva o poskytovaní služieb 2023 20.12.2022 PDF
Dohoda na dodanie tovaru 1/2022 24.10.2022 PDF
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2022/81-4 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2022 02.12.2022 PDF
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2022/81-4 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov ZŠ a SŠ v roku 2022 30.09.2022 PDF
Dodatok č.1 12.05.2022 PDF
Zmluva č. 2022/81-4 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov ZŠ a SŠ v roku 2022 10.01.2022 PDF

 

Zmluvy 2021

Zmluva Zverejnené Typ
Zmluva o poskytovaní služieb 14.01.2021 PDF
Zmluva č. OU-ZA.OS1-2021ú009761-001 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov ZŠ a SŠ v roku 2021 20.01.2021 PDF
Zmluva a poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón 12.02.2021 PDF
Dodatok č. 1 k Zmluve o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení okresných a krajských kôl záujmovo-vedomostných a športových súťaží žiakov základných a stredných škôl. 16.06.2021 PDF
Zmluva Telekom - telefón Gigaset C530 18.08.2021 PDF
Dodatok č. 2 k Zmluve č. OU-ZA-OS1-2021/009762 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl dátum zverejnenia 13.09.2021 PDF
Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 2021092403 24.09.2021 JPG
Zmluva o výpožičke 01.10.2021 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb 30.12.2021 PDF

 

Zmluvy 2020

Zmluva Zverejnené Typ
Zmluva č. OU-ZA-OS1-2020/008794-001 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2020 09.01.2020 PDF
Zmluva o výpožičke 30.09.2020 PDF

 

Zmluvy 2019

Zmluva Zverejnené Typ
Zmluva č. OU-ZA-OS1-2019/006745-001 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2019 22.01.2019 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb 30.01.2019 PDF
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb 01.02.2019 PDF
Mandantná zmluva 25.02.2019 PDF
Zmluva o výpožičke 05.03.2019 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve č. OU-ZA-OS1-2019/006745-001 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečenísúťaží žiakov základných a stredných škôl v rok 2019, zo dňa 9.1.2019 01.04.2019 PDF
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 21. ročníka turnaj McDonald´s Cup 2018/2019 15.05.2019 JPG
ZZmluva o nájme telocvične č. 04/2019 13.09.2019 PDF
Zmluva o výpožičke č. 1/2019 16.09.2019 PDF
Dodatok č. 2 23.10.2019 PDF
Dodatok č. 3 k zmluve č. OU-ZA-OS1-2019/006745-001 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl... 11.12.2019 PDF

 

Zmluvy 2018

Zmluva Zverejnené Typ
Dohoda na dodanie tovaru 1/2018 05.01.2018 PDF
Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2018 11.01.2018 PDF
Zmluva o obstaraní zájazdu - Chorvátsko 01.03.2018 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve č. OU-ZA-OS1-2018/005612-013 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2018 16.03.2018 PDF
Dodatok č. 2 k zmluve č. OU-ZA-OS1-2018/005612-013 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2018, zo dňa v roku 2018 06.09.2018 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb 01.10.2018 PDF

 

Zmluvy 2017

Zmluva Zverejnené Typ
Dohoda na dodanie tovaru 04.01.2017 PDF
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 170036 27.01.2017 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve č. OU-ZA-OS1-2016P044140-003 na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie súťaží v územnej pôsobnosti Okresného úradu Žilina zo dňa 8.12.2016 09.03.2017 PDF
 Dodatok č. 2 k zmluve č. OU-ZA-OS1-2016P044140-003 na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie súťaží v územnej pôsobnosti Okresného úradu Žilina zo dňa 8.12.2016  07.11.2017 PDF
 Zmluva č. OU-ZA-OS1-2017/044742-004  14.12.2017 PDF

 

Zmluvy 2016

Zmluva Zverejnené Typ
Rámcová dohoda na dodanie tovaru 1/2016 05.01.2016 PDF
Rámcová dohoda č. 2/2016 na dodanie služieb 05.01.2016 PDF
Zmluva o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaži žiakov základných škôl 12.01.2016 PDF
Zmluva o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaži žiakov stredných škôl 12.01.2016 PDF
Zmluva o využívaní elektronických služieb 29.01.2016 PDF
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 29.01.2016 PDF
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb 01.02.2016 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve č. OU - Z A OSI - 2016/03927-014 04.03.2016 PDF
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr zmluvným partnerom 14.03.2016 PDF
Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb č. 1601JV003 14.03.2016 PDF
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb 11.04.2016 PDF
Zmluva o obstaraní zájazdu 13.05.2016 PDF
Dodatok č. 2 k zmluve č. OU-ZA-OS1-2016/03927 - 014 22.09.2016 PDF
Rámcovú dohodu o poskytovaní službieb 17.10.2016 PDF
Dodatok č. 3 k zmluve č. OU-ZA-OS1-2016/03927 na organizačné zabezpečenie a materiálno-technické zabezpečenie súťaží v územnej pôsobnosti Okresného úradu Žilina zo dňa 11.1.2016 24.11.2016  PDF
Zmluva o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaži žiakov základných a stredných škôl 08.12.2016 PDF
Zmluva o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaži žiakov základných a stredných škôl 2017  12.12.2016 PDF

 

Zmluvy 2015

Zmluva Zverejnené Typ
OU-ZA OS1-2015002727-03 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl 15.01.2015 PDF
OU-ZA-OS1-2015/002728-02 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl 15.01.2015 PDF
Dohoda o servisnej službe programu Korwin 09.01.2015 PDF
Rámcova dohoda č. 2 o poskytovaní služieb 12.01.2015 PDF
OÚ-ZA-OS1-2014/031760-003 na organizačné a materiálno-technické
zabezpečenie súťaží
04.02.2015 PDF
Dohoda o spolupráci 156/2015 29.04.2015 PDF
Darovacia zmluva č. 1 05.05.2015  PDF
Objednávka tepla - rok 2016 18.09.2015 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve OU-ZA-OS1-2015/00278-002 29.09.2015 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve OU-ZA-OS1-2015/002728-003 29.09.2015 PDF
Dodatok č. 2 k zmluve OU-ZA-OS1-2014031760-003 29.09.2015 PDF
Zmluva č. 38/2015 o organizovaní obvodného kola streleckej súťaže 16.11.2015 PDF
Dodatok č. 2 k zmluve č. OÚ-ZA-OS1-2015/002728-02 16.11.2015 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve OU-ZA-OS1-2015/00278-023 30.11.2015 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve OU-ZA-OS1-2015/03018-010 04.12.2015 PDF

 

Zmluvy 2014

Zmluva Zverejnené Typ
Dohoda o servisnej službe programu Korwin 08.01.2014 PDF
01-2014 o dodávke občerstvenia 14.01.2014 PDF
Zmluva o účasti na projekte č. 0125/26120130025 23.01.2014 PDF
S/2014/00055-004 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl 24.01.2014 PDF
S/2014/00055-16 na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie súťaží v územnej pôsobnosti Okresného úradu Žilina 27.01.2014 PDF
Dodatok č. 1 k Zmluve 1/2014 o dodávke občerstvenia 05.02.2014 PDF
S/2014/00055-50 na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie súťaží v územnej pôsobnosti Okresného úradu Žilina 10.02.2014 PDF
S201400055-57 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl 19.02.2014 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve S/2014/00055-004 31.03.2014 PDF
Zmluva o zabezpečení vstupov na mestskú plaváreň 25.04.2014 PDF
Dodatok č. 2 k zmluve S/2014/00055-004 27.05.2014 PDF
Zmluva č. 1/2014 o výpožičke nebytových priestorov 15.09.2014 PDF
Zmluva č. 2/2014 o výpožičke nebytových priestorov 15.09.2014 PDF
Zmluva č. 4/2014 o výpožičke nebytových priestorov 15.09.2014 PDF
Dodatok č. 3 k zmluve S/2014/00055-004 02.10.2014 PDF
Dohoda o spolupráci v školskom roku 2014/2015 - MŠ Komenského 07.10.2014 PDF
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 15.10.2014 PDF
Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 20 24.10.2014 PDF
Zmluva č. 2014/47 o organizovaní obvodného kola streleckej súťaže ZŠ 03.11.2014 PDF
Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 012526120130025 27.11.2014 PDF
ou-za-os1-2014031760-003 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl 23.12.2014 PDF
ou-za-os1-2014031760-003 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl 29.12.2014 PDF
1/2015 - o dodávke tovaru 30.12.2014 PDF
Rámcová dohoda č. 3 na dodanie služieb 30.12.2014 PDF

 

Zmluvy 2013

Zmluva Zverejnené Typ
01-2013 Zmluva o dodávke občerstvenia na predmetové olympiády,postupové súťaže a športové súťaže 11.01.2013 JPG
Dohoda servisnej službe programu Korwin 14.01.2013 PDF
15/OŠ/2013 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl 08.02.2013 PDF
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - pevná linka    19.08.2013  JPG
15/OŠ/2013 dotatok č.1 01.09.2013 PDF
02-2013 Zmluva o vstupe na plaváreň 30.09.2013 PDF
15/OŠ/2013 dotatok č.2 30.10.2013 PDF
Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 20 16.11.2013 JPG
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 28.11.2013 PDF

 

Dohody 2013

Dohoda Zverejnené Typ
Dohoda č. 1/2013 16.09.2013 PDF
Dohoda č. 2/2013 16.09.2013 PDF
Dohoda č. 3/2013 16.09.2013 PDF

 

Zmluvy 2012

Zmluva Zverejnené Typ
01-2012 Zmluva o dodávke občerstvenia na predmetové olympiády,postupové súťaže a športové súťaže 09.01.2012 JPG
02-2012 Zmluva o vstupe na plaváreň 14.09.2012 JPG
03-2012 Zmluva o preprave autobusovou dopravou 14.09.2012 JPG

 

Zmluvy 2011

Zmluva Zverejnené Typ
01-2011 Zmluva o preprave autobusovou dopravou 10.01.2011 PDF
02-2011 Zmluva o vstupe na plaváreň 10.01.2011 PDF
03-2011 Zmluva o dodávke občerstvenia na predmetové olympiády,postupové súťaže a športové súťaže 10.01.2012 PDF
04-2011 Zmluva o poskytovaní služieb 10.01.2012 PDF