Okresné kolo súťaže žiakov ZŠ v umeleckom prednese poézie a prózy

68 ročník Hviezdoslavov Kubín

 

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa.

Dňa 18.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo v ZUŠ KNM, do ktorého postúpilo zo školských kôl 30 žiakov. Porota v zložení: Mgr. Eliška Očková (predsedníčka poroty), Mgr. Tatiana Chupáčová a Mgr. Mária Paršová rozhodli o nasledovnom poradí:

 

POÉZIA

 1. kategória (2. - 4. ročník ZŠ)     
 2. miesto Gréta Bestvinová (ZŠ Clementisova)
 3. miesto Sarah Barčíková (ZŠ Radoľa)                                              
 4. miesto Klára Frančeková (ZŠ Kysucký Lieskovec)                                             

 

 1. kategórii poézia (5. - 6. ročník ZŠ)
 2. miesto Martin Gažo (ZŠ Nábrežná)                                               
 3. miesto Nadja Mazáňová (ZŠ Clementisova)                                               
 4. miesto Barbora Jančiová (ZŠ Horný Vadičov)                                             

 

III. kategórii poézia (7. - 9. ročník ZŠ)

 1. miesto  Janka Fojtíková (ZŠ Povina)                                              
 2. miesto Anabel Špiriaková (ZŠ Clementisova)                                               
 3. miesto Renáta Žúborová (ZŠ Nábrežná).                                            

 

PRÓZA

 1. kategória (2. - 4. ročník ZŠ)
 2. miesto Naďa Madajová (ZŠ Kysucký Lieskovec)                                                                     
 3. miesto Alexandra Žáková (ZŠ Nábrežná)                                             
 4. miesto Laura Sidorová (ZŠ Clementisova)

 

 1. kategórii (5. - 6. ročník ZŠ)
 2. miesto Paris Fujáková (ZŠ Clementisova)                                               
 3. miesto Eva Hečková (ZŠ Kysucký Lieskovec)                                               
 4. miesto Natália Piesecká (ZŠ Rudina)                                             

 

III. kategória (7. - 9. ročník ZŠ)

 1. miesto Nina Trnovcová (ZŠ Nábrežná)
 2. miesto Nina Madajová (ZŠ Kysucký Lieskovec)                                                             
 3. miesto Nina Tokáriková (ZŠ Kysucký Lieskovec).                                               

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a porote. Víťazom želáme úspešnú reprezentáciu na krajskom kole v Martine.

68. ročník Hviezdoslavov Kubín

68. ročník Hviezdoslavov Kubín