VYHODNOTENIE  okresného kola v malom futbale  žiakov  Školský pohár  2022-2023                   

                                                                                                                      

Vyhlasovateľ:          Ministerstvo školstva  SR, SFZ                                                           

Usporiadateľ:          Centrum voľného času  Kysucké Nové Mesto z poverenia RÚ ŠS Žilina                                                                         

Termín:                               12.5.2023

Miesto:                                ZŠ Clementisova  Kysucké Nové Mesto                      

Prezentácia:                          v priestoroch telocvične  do 8.00 hodiny

Účastníci :                            - prihlásené  družstvá ZŠ  okresu Kysucké Nové Mesto 

                                             - 10 členné družstvo hráčov + vedúci                                                    

Podmienka účasti:               súpiska hráčov  s dátumom narodenia zavesená na portáli                                                                                                                          

www.skolskysport  -odovzdaná pri prezentácií  + inf. súhlas rodičov      

.

Finančné zabezpečenie:      občerstvenie, ceny , rozhodcovské  hradil organizátor

Hodnotenie:                         Družstvá, ktoré sa umiestnili  na prvých troch miestach získali

                                              diplomy ,poháre , odmeny od SFZ.

Postup:                                  Víťazné družstvo postupuje do kvalifikácie s okresom Čadca.

Úrazy :                                   Neboli zaznamenané.

Protesty:                                Neboli zaznamenané.

Účasť   :                                 60 súťažiacich

                                               10 vedúci družstiev , organizátor, rozhodcovia

Výsledky :     Skupina  A

  1. ZŠ Rudina
  2. ZŠ Ochodnica
  3. ZŠ KNM Nábrežná
  4. ZŠ Povina

                  Skupina B

  1. ZŠ KNM Clementisova
  2. ZŠ Kys.Lieskovec
  3. ZŠ Horný Vadičov

Semifinále:  Kys. Lieskovec -       Rudina           0:5  

                    KNM Clementisova –Ochodnica    6:2

Finále :        KNM Clementisova – Kys. Lieskovec    /3:4/

                    Ochodnica                 - Rudina       /2:4/

PORADIE:  1.   miesto ZŠ Kysucký Lieskovec

  1. ZS KNM Clementisova
  2. ZŠ Rudina
  3. ZŠ Ochodnica J.Pavlusíková

                                                                                Riaditeľ CVČ KNM