V Ý S L E D K Y

okresného  kola MIDIcoolvolley ZŠ

                                   

                                                                                                                    

Vyhlasovateľ:                                            Ministerstvo školstva  SR, SAŠŠ

                                                           z poverania  RÚ-ŠS Žilina                            

Usporiadateľ:                        Centrum voľného času,  MsKŠS Kysucké Nové Mesto                                                                            

                        

Termíny:                                16.4.2024

Miesto:                                   ŠH   Kysucké Nové Mesto

Prezentácia:                          v priestoroch  telocvične  do 8.00 hodiny

Účastníci :                              - prihlásené  družstvá  okres KNM

                                               - 8 členné družstvo hráčov + 1 vedúci                                                    

Podmienka účasti:                 súpiska hráčov  s dátumom narodenia zavesená na portáli www.skolskysport           

 

Poistenie :                         Je nutné, aby hráči mali so sebou preukaz poistenca.

                                        Za poistenie zodpovedá vysielajúca škola.

Finančné zabezpečenie:        Cestovné hradila vysielajúca škola

Postup:                                   Víťazné družstvo postupuje  do KK.

 

Výsledky: dievčatá

  1. ZS Clementisova KNM
  2. ZŠ Nábrežná KNM
  3. ZŠ Dol.potok KNM

 

          Chlapci

  1. ZŠ Nábrežná KNM
  2. ZŠ Dolinský potok KNM
  3. ZŠ Clementisova KNM