Zmluvy 2017

Zmluva Zverejnené Typ
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 170036 27.01.2017 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve č. OU-ZA-OS1-2016P044140-003 na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie súťaží v územnej pôsobnosti Okresného úradu Žilina zo dňa 8.12.2016 09.03.2017 PDF
  PDF
  PDF
  PDF
  PDF
  PDF
  PDF
  PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
     PDF
    PDF
     

 

Zmluvy 2016

Zmluva Zverejnené Typ
Rámcová dohoda na dodanie tovaru 1/2016 05.01.2016 PDF
Rámcová dohoda č. 2/2016 na dodanie služieb 05.01.2016 PDF
Zmluva o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaži žiakov základných škôl 12.01.2016 PDF
Zmluva o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaži žiakov stredných škôl 12.01.2016 PDF
Zmluva o využívaní elektronických služieb 29.01.2016 PDF
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 29.01.2016 PDF
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb 01.02.2016 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve č. OU - Z A OSI - 2016/03927-014 04.03.2016 PDF
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr zmluvným partnerom 14.03.2016 PDF
Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb č. 1601JV003 14.03.2016 PDF
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb 11.04.2016 PDF
Zmluva o obstaraní zájazdu 13.05.2016 PDF
Dodatok č. 2 k zmluve č. OU-ZA-OS1-2016/03927 - 014 22.09.2016 PDF
Rámcovú dohodu o poskytovaní službieb 17.10.2016 PDF
Dodatok č. 3 k zmluve č. OU-ZA-OS1-2016/03927 na organizačné zabezpečenie a materiálno-technické zabezpečenie súťaží v územnej pôsobnosti Okresného úradu Žilina zo dňa 11.1.2016 24.11.2016  PDF
Zmluva o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaži žiakov základných škôl 08.12.2016 PDF
     

 

Zmluvy 2015

Zmluva Zverejnené Typ
OU-ZA OS1-2015002727-03 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl 15.01.2015 PDF
OU-ZA-OS1-2015/002728-02 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl 15.01.2015 PDF
Dohoda o servisnej službe programu Korwin 09.01.2015 PDF
Rámcova dohoda č. 2 o poskytovaní služieb 12.01.2015 PDF
OÚ-ZA-OS1-2014/031760-003 na organizačné a materiálno-technické
zabezpečenie súťaží
04.02.2015 PDF
Dohoda o spolupráci 156/2015 29.04.2015 PDF
Darovacia zmluva č. 1 05.05.2015  PDF
Objednávka tepla - rok 2016 18.09.2015 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve OU-ZA-OS1-2015/00278-002 29.09.2015 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve OU-ZA-OS1-2015/002728-003 29.09.2015 PDF
Dodatok č. 2 k zmluve OU-ZA-OS1-2014031760-003 29.09.2015 PDF
Zmluva č. 38/2015 o organizovaní obvodného kola streleckej súťaže 16.11.2015 PDF
Dodatok č. 2 k zmluve č. OÚ-ZA-OS1-2015/002728-02 16.11.2015 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve OU-ZA-OS1-2015/00278-023 30.11.2015 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve OU-ZA-OS1-2015/03018-010 04.12.2015 PDF

 

Zmluvy 2014

Zmluva Zverejnené Typ
Dohoda o servisnej službe programu Korwin 08.01.2014 PDF
01-2014 o dodávke občerstvenia 14.01.2014 PDF
Zmluva o účasti na projekte č. 0125/26120130025 23.01.2014 PDF
S/2014/00055-004 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl 24.01.2014 PDF
S/2014/00055-16 na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie súťaží v územnej pôsobnosti Okresného úradu Žilina 27.01.2014 PDF
Dodatok č. 1 k Zmluve 1/2014 o dodávke občerstvenia 05.02.2014 PDF
S/2014/00055-50 na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie súťaží v územnej pôsobnosti Okresného úradu Žilina 10.02.2014 PDF
S201400055-57 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl 19.02.2014 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve S/2014/00055-004 31.03.2014 PDF
Zmluva o zabezpečení vstupov na mestskú plaváreň 25.04.2014 PDF
Dodatok č. 2 k zmluve S/2014/00055-004 27.05.2014 PDF
Zmluva č. 1/2014 o výpožičke nebytových priestorov 15.09.2014 PDF
Zmluva č. 2/2014 o výpožičke nebytových priestorov 15.09.2014 PDF
Zmluva č. 4/2014 o výpožičke nebytových priestorov 15.09.2014 PDF
Dodatok č. 3 k zmluve S/2014/00055-004 02.10.2014 PDF
Dohoda o spolupráci v školskom roku 2014/2015 - MŠ Komenského 07.10.2014 PDF
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 15.10.2014 PDF
Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 20 24.10.2014 PDF
Zmluva č. 2014/47 o organizovaní obvodného kola streleckej súťaže ZŠ 03.11.2014 PDF
Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 012526120130025 27.11.2014 PDF
ou-za-os1-2014031760-003 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl 23.12.2014 PDF
ou-za-os1-2014031760-003 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl 29.12.2014 PDF
1/2015 - o dodávke tovaru 30.12.2014 PDF
Rámcová dohoda č. 3 na dodanie služieb 30.12.2014 PDF

 

Zmluvy 2013

Zmluva Zverejnené Typ
01-2013 Zmluva o dodávke občerstvenia na predmetové olympiády,postupové súťaže a športové súťaže 11.01.2013 JPG
Dohoda servisnej službe programu Korwin 14.01.2013 PDF
15/OŠ/2013 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl 08.02.2013 PDF
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - pevná linka    19.08.2013  JPG
15/OŠ/2013 dotatok č.1 01.09.2013 PDF
02-2013 Zmluva o vstupe na plaváreň 30.09.2013 PDF
15/OŠ/2013 dotatok č.2 30.10.2013 PDF
Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 20 16.11.2013 JPG
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 28.11.2013 PDF

 

Dohody 2013

Dohoda Zverejnené Typ
Dohoda č. 1/2013 16.09.2013 PDF
Dohoda č. 2/2013 16.09.2013 PDF
Dohoda č. 3/2013 16.09.2013 PDF

 

Zmluvy 2012

Zmluva Zverejnené Typ
01-2012 Zmluva o dodávke občerstvenia na predmetové olympiády,postupové súťaže a športové súťaže 09.01.2012 JPG
02-2012 Zmluva o vstupe na plaváreň 14.09.2012 JPG
03-2012 Zmluva o preprave autobusovou dopravou 14.09.2012 JPG

 

Zmluvy 2011

Zmluva Zverejnené Typ
01-2011 Zmluva o preprave autobusovou dopravou 10.01.2011 PDF
02-2011 Zmluva o vstupe na plaváreň 10.01.2011 PDF
03-2011 Zmluva o dodávke občerstvenia na predmetové olympiády,postupové súťaže a športové súťaže 10.01.2012 PDF
04-2011 Zmluva o poskytovaní služieb 10.01.2012 PDF